top of page
If you have any questions or would like more information, our advisors will be happy to help.

ติดต่อเรา

 

กรุณาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 09-4321-0099

หรือกรอกแบบฟอร์มสำหรับติดต่อข้างล่างนี้:

We would be happy to discuss your needs in person. We are located at:

 

21/76 Mu 6 Rasada

Phuket Thailand 83000

info@lindahomecare.com

ร่วมงานกับเรา

 

เรากำลังมองหาบุคคลที่มีใจรักในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยมีตำแหน่งงาน ดังนี้
  1. แพทย์ที่ปรึกษาประจำตัวผู้ป่วย
  2. พยาบาลวิชาชีพ (RN)
  3. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
  4. เจ้าหน้าที่บริบาล (NA)
  5. เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุฝึกหัด
Anchor 1

Success! Message received.

bottom of page